วิสัยทัศน์ >>>>> โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล สมรรถนะสูง และทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ( Smart and Modernized Hospital for Sustainable Self-Healthy People ) ค่านิยม >>>>> M : Mastery ( เป็นนายตัวเอง ) O : Originality ( เร่งสร้างสิ่งใหม่ ) P : People ( ใส่ใจประชาชน ) H : Humility ( ถ่อมตนอ่อนน้อม ) 

ประชาสัมพันธ์

javascript
งานยุทธศาสตร์
 

 

HAPPY BIRTHDAY
ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าในชีวิตการงาน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
                                                            ด้วยความปราถนาดีจาก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายวิศิษฐ์ ลิ่วลมไพศาล องค์กรแพทย์
นายวิชญ์ แสงสุวรรณ องค์กรแพทย์
งานยุทธศาสตร์

ความเสี่ยงจากการทำงาน

สถิติรายงานความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยง
ระดับ 3-7
ระดับ 1-2
ข้อมูลความเสี่ยง วันนี้
0
0
ข้อมูลความเสี่ยง เมื่อวาน
2
0
ข้อมูลความเสี่ยง เดือนนี้
10
60
ข้อมูลความเสี่ยง เดือนก่อนนี้
15
377
ข้อมูลความเสี่ยง ปีนี้
167
3,367
ข้อมูลความเสี่ยง ปีก่อนนี้
319
5,658

สรุปความเสี่ยงหัวหน้าการพยาบาล 10

วันที่เกิดความเสี่ยง
หน่วยงาน (กลุ่มการพยาบาล)
ระดับ 3-7
2018-04-13
8
2018-10-16
งานบริหารทั่วไป
1
2018-05-02
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1
2018-08-30
งานกิจกรรมบำบัด
2
2019-10-07
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
3
งานยุทธศาสตร์
 

โครงการที่ต้องดำเนินการเดือนนี้

รหัส
โครงการ
กิจกรรม
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
งานยุทธศาสตร์

Web Link

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
โรงพยาบาลตราด ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
Tel : 039-511040-1 ต่อ 322 E-mail : ytstrathos@gmail.com